„Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie.
Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem.
Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.
~Albert Einstein

Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej to inicjatywa zespołu niezależnych psychologów/psychoterapeutów od wielu lat zajmujących się psychoterapią. Połączyła Nas pasja zawodowa. Wspólne zainteresowania i cele przyczyniły się do stworzenia miejsca, do którego zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy, wsparcia i rozwiązań. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania, na które samemu trudno je znaleźć, chcesz skorzystać z psychoterapii i innych form rozwoju osobistego zapraszamy do naszego Ośrodka.

W skład Zespołu Ośrodka wchodzą psycholodzy, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia w zakresie psychoterapii i posiadają wyszkolenie zgodne ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii, przyjętymi przez Ministerstwo Zdrowia, a przede wszystkim — ze standardami European Association for Psychotherapy dającymi kwalifikacje w zakresie psychoterapii. Dzięki wieloletnim szkoleniom m.in. w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz w ramach uczestnictwa w licznych warsztatach i szkoleniach, zdobywaliśmy wiedzę niezbędną do prowadzenia psychoterapii.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Ośrodka

O PSYCHOTERAPII
O NAS, CZYLI ZESPÓŁ OŚRODKA
OFERTA

Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Stosuje się ją również do "pracy nad sobą i nad swoim rozwojem". Psychoterapia potrafi wpłynąć na zmianę postawy i poprawić zdolności radzenia sobie z niektórymi emocjami.

Zamojski Ośrodek Psychoterapii Integratywnej to inicjatywa zespołu niezależnych psychologów / psychoterapeutów od wielu lat zajmujących się psychoterapią, którzy postanowili stworzyć wspólne miejsce oferujące możliwość korzystania z psychoterapii i innych form rozwoju osobistego. W naszym Ośrodku pracują psychoterapeuci, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia w zakresie psychoterapii, posiadający certyfikaty psychoterapeutyczne lub będący w trakcie procesu certyfikacyjnego.

Czerpiąc z naszego wykształcenia, licznych doświadczeń zawodowych oraz zdobytych kwalifikacji członkowie Zespołu Ośrodka w swojej ofercie proponują szerokie formy pracy obejmujące wiele obszarów. Naszą wiedzę i doświadczenie oferujemy osobom zainteresowanym psychoterapią w kontrakcie indywidualnym bądź w ramach pracy grupowej.